Kerstin Cedell

Ett lekfullt allvar

 

Rörelser,

singlande, fallande, flytande.

Förflyttningar, positioner, omvägar, genvägar.

Att fascinerad studera naturens skeenden och samtidigt nyfiket

navigera i storstadens strukturer.

 

Att envist fullfölja en idé för att få se hur det blir.

Hur tidskrävande och krånglig den än verkar vara.

Och någonstans en vetskap…

Om inte jag gör det här så är det ingen annan som gör det.

 

Det är i min ateljé i Italienska palatset i Växjö som allting sker.

Här finns allt jag behöver och sådant som jag inte visste att jag

skulle komma att behöva.

Det är här jag arbetar.

Funderar och bearbetar tankar och idéer.

 

Här samtalar bilderna på väggarna med varandra, länkar sig samman

och bildar långa berättelser som övergår i tre dimensionella objekt.

Akvarellens former frigör sig från bildytan och blir till luftiga mobiler

som intar rummet och silar ljuset.

De konkreta objekten, mina arkiv, har kanske sin begynnelse i de

enkla geometriska formerna i ett grafiskt blad.

Färger och former vandrar naturligt in och ut genom bilder och

objekt i en ständigt pågående rörelse.

 

Allting hänger ihop.